استودیو معماری کَتوم در سال 1396 توسط کتایون مشهودی و تورج میربهاء دایر شد. این استودیو با نقد به شکل کنونی حضور معمار در روند تعریف، شکل‌گیری و اجرای پروژه‌های معماری و شهرسازی، رویکردی مسئولانه نسبت به معماری و شهر دارد. اعضای این استودیو معتقدند باید تعریف و کیفیت رابطه میان ارکان پروژه ارتقا پیدا کند. در دوره حاضر، رابطه میان چهارضلعی شکل دهنده پروژه گسسته شده است ؛ کارفرما ، مشاور ، سازنده و کاربر در ارتباطی مخدوش، روند شکل‌گیری پروژه‌های معماری و شهرسازی را تغییر داده‌اند. این موضوع سبب افتراق میان بانیان سرمایه (کارفرمایان) و واضعان کیفیت ( طراحان ) شده است ؛ که نهایتا به ضرر کابران و شهر است. استودیو معماری کتوم معتقد است در طول شکل‌دهی پروژه ، مشاور طراح، به عنوان رکن مسئول پروژه، موظف است با تعریف صحیح جایگاه‌ها ، برنامه‌ریزی واقعی و مداوم برای پروژه و توجه به کیفیت طراحی، بستری مناسب برای پیش‌برد پروژه آماده نماید.​​​​​​​

آدرس: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سامان، مجتمع سامان، واحد اداری، طبقه همکف
تلفن و فکس: 88038400
ایمیل:
Info@katoum.com