معماری. طراحی شهری. مطالعات​​​​​​​

​استودیو معماری کتوم

​​​​​​​پل تندرستی، ​​​​​​​رتبه اول گروه معماری منظر پانزدهمین دوره‌ی جایزه معماری ایران
​​​​​​