مجموعه چندمنظوره پردیسان

​مکان: قم- ایران
کاربری: مسکونی، تجاری، اداری
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان قم
زیربنا: 40000 متر مربع
مشاور: شاخه تجربی معماری کلانشهر
وضعیت: مسابقه-رتبه اول
​​​​​​​سال: 1395


​​​​​​​