مجموعه شریعتی

​مکان: تهران- ایران
کاربری: اقامتی-تجاری-اداری
کارفرما:مجموعه تات
زیربنا: 12000 مترمربع
مشاور: کتایون مشهودی در همکاری با Olaf Gipser Architects
وضعیت: مسابقه طراحی-رتبه اول
​​​​​​​سال: 1390
​​​​