پل‌باغ چمران

​مکان: تهران-ایران
کاربری: پل-باغ
کارفرما: شهرداری تهران
زیربنا: 50000 مترمربع
تیم طراحی: تورج میربهاء، کتایون مشهودی
همکاران طرح: علیرضا شقاقی
مدلینگ و سه‌بعدی: مجید جهانمهر، نازلی میلانی 
وضعیت: طراحی کانسپت
سال: 1400-1399


مبانی طراحی:
پل‌باغ چمران، در راستای رفع قسمتی از گسستگی شهر طراحی شده است و قرار است در تهران امروز(که توسعه کمیتی آن به انتها رسیده) توسعه کیفی، ساخت و بهره بردن از فضاهای عمومی شهری و ارتقای کیفیت زندگی به کمک آنها است. بخش عمده ای از این فضاهای عمومی شهری در عرصه پیاده شهری رخ می‌دهد، آنجا است که فرهنگ شهری، و اقتصاد وابسته به توسعه اجتماعی پا می‌گیرد و هویت شهر در خاطرات جمعی معنا میابد. در نتیجه توسعه شبکه پیاده راهی یکی از فاکتورهای مهم در تعریف تهران آینده خواهد بود. با این مقدمه استودیو معماری کتوم معتقد است: 
یکی از مهمترین گام‌های توسعه آتی تهران، دوباره پیوسته کردن عرصه‌های منفک شده در طول زمان توسعه است. با وجود آنکه در حال حاضر شبکه سواره تمام شهر را به هم متصل کرده ولی پیوستگی زمانی اتفاق میافتد که عرصه هایی شهری به محلی برای برخورد واقعی میان ساکنان تبدیل شود، از این رو، لایه بعدی پیوستگی شهر، اتصال پیاده میان عرصه‌های شهری خواهد بود.موضوع پروژه «پل باغ چمران»، ایجاد اتصال پیاده میان شرق و غرب بزرگراه چمران(پارک وی)، در محدوده ده ونک و شهرک غرب( پل مدیریت) , و امتداد آن تا میدان ده ونک است.