​میدان‌گاه امین‌السلطان

​مکان: تهران-ایران
کاربری: میدان‌گاه
کارفرما: شهرداری تهران
زیربنا: 1900مترمربع
تیم طراحی: تورج میربهاء، کتایون مشهودی
همکاران طرح: مهران حسینی, مهسا شبستانی‌پور، علیرضا شقاقی، امیرعلی روحی
وضعیت: طراحی کانسپت
سال: 1399


مبانی طراحی:
میدان امین‌السلطان، بخشی از تاریخ و کالبد شهر تهران است، که در هیاهوی توسعه شهر تهران لابه لای لایه‌های این شهر پنهان شده است. مقرر بود این میدان قاجاری بار دیگر پذیرای تمامی مردمی باشد که شهر را نه به عنوان کالبدی بی روح که آنها را در بر گرفته، بلکه به عنوان قدم‌گاهی برای حضور و تجربه فضاها، روبرو شدن با شهروندان و محملی برای گفت‌و‌گو می‌دانند. از این رو بازپیرایی میدان امین‌السلطان، قدم اول برای نیل به تبدیل این میدان به فضای عمومی شهری است ؛ در این تحول میدان امین‌السلطان به سمت مرزهای اصلی خود رشد خواهد کرد و تلاش می‌کند با اتکا بر ساکنان ۶۰ ساله خود پهنه ای پویا برای پذیرایی و حضور تمام شهروندان فراهم سازد. فضای عمومی طراحی شده با بازتعریف حدود قدیمی میدان به صورت نمادین، شکل جدیدی از فضای عمومی را به وجود آورد.