میدان ضلع قبله

​مکان: مشهد- ایران
کاربری: مجموعه تجاری و ایستگاه مترو
کارفرما: آستان قدس رضوی
زیربنا: 145000متر مربع
تیم طراحی: استودیو معماری کتوم با همکاری مهندسین مشاور پارسوماش پایدار
همکاران طرح: کتایون مشهودی، ابراهیم خسروتاج، ماندانا منصوری
وضعیت: مسابقه
​​​​​​​سال: 1393


​​​​​​​مبانی طراحی:
مجموعه‌ی میدان ضلع قبله، مجموعه‌ای ”فوتوریستی به معنای ”معاصر“ است. اگر سنت‌الیا شهرِ آینده‌ را با نشان دادن حرکت، سرعت و شیوه‌های دسترسی جدید، بلندمرتبه‌سازی و نمایان‌کردن اجزای عملکردی ساختمان‌ها بازنمایی کرد، میدان ضلع قبله بازتعریف یک مفهوم است: شهرِ آینده. شهری که حرکتِ سریع ماشین و عبور از تعاملات اجتماعی را نقد می‌کند و پشتیبان حرکتِ آرامِ پیاده‌هاست، حامی حرکتِ پایدار و حمل‌ونقل عمومی.
میدان ضلع قبله، پروژه‌ای‌ست در بزرگ‌داشت فضای عمومی، در بزرگ‌داشت دسترسی برابرِ همگانی؛ اگر سنت‌الیا آسانسورهایی را نشان داد که آسمان را تسخیر می‌کردند و سلطه بر طبیعت را فریاد می‌زدند، مجموعه‌ی میدان ضلع قبله گشوده شدن زمین و حرکت پایدار عمومی را نشان می‌دهد؛ تواضع و تلاش برای بازگشت به مادرطبیعت.
مجموعه ضلع قبله مفصل کوتاهی‌ست در فاصله‌ی دو شهر: تجسد کالبدی ایده‌ی پیوند میان شهرهایی که به صورت موازی شکل گرفته‌اند: شهری بر زمین و شهری در زمین، فضایی برای دیدن و دیده شدنِ همگان، کشفِ مجدد یک الگوی کهن: ”میدان“.

​​​​​​​