تورج میربهاء
متولد ۱۳۵۷ تهران     
کارشناس ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکزی

 ایمیل: touraj@katoum.com

​​​​​​​سوابق حرفه‌ای:     
۱۳۸۳- ۱۳۷۸ گروه معماری دادار - طراح معماری
۱۳۹۲-۱۳۸۳ مهندسان مشاور دادارآمود - موسس، عضو هیات مدیره، مدیر آتلیه معماری 
۱۳۹۳-۱۳۹۲ مهندسان مشاور هوتن پی - عضو هیات مدیره، مدیر آتلیه معماری 
۱۳۹۷-۱۳۹۳ شاخه تجربی معماری کلانشهر - عضور هیات مدیره، مدیر آتلیه معماری 
۱۳۹۴ تا کنون استودیو معماری کتوم - موسس ، مدیر طراحی  
سوابق علمی:
۱۳۸۳ مقاله فضای آشنا، کالبد جدید، روزنامه همشهری 
۱۳۸۴ مقاله نگاهی نو به مسئله هویت طلبی در معماری امروز ایران، روزنامه همشهری 
۱۳۸۸ مقاله خانه‌ی بی‌مکان، کارگاه فهم خانه، کاشان ( مقاله برگزیده )
۱۳۹۰ مقاله پارک های موضوعی، منتشر نشده 
۱۳۹۴ مقاله ققنوس، رویکردی مفهومی بر باززنده سازی محله سیروس تهران، مجله معمار، شماره ۹۹
سوابق تدریس:  
۱۳۹۰ -۱۳۸۴ تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی - واحد یادگار امام 
۱۳۹۲-۱۳۹۰ تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم 
​​​​​​​1400-1398 عضو کمیته‌ی نمای منطقه 7 تهران
۱۳۹۱-تا کنون تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 

کتایون مشهودی 
متولد ۱۳۶۲ تهران 
کارشناس معماری از دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکزی     
کارشناس ارشد معماری از دانشگاه صنعتی دلفت (TU DELFT)، هلند

 ایمیل: katayoun@katoum.com

​​​​​​​سوابق حرفه‌ای:     
۱۳۸۷- ۱۳۸۴ مهندسین مشاور پارسوماش پایدار - عضو هیات مدیره، طراح معماری
۱۳۹۱-۱۳۹۰ دفتر معماری فن هوفن سی اس ( آمستردام) - طراح معماری 
۱۳۹۲-۱۳۹۱ دفتر معماری اولف جیپسر ( آمستردام ) - طراح معماری 
۱۳۹۴-۱۳۹۲ شاخه تجربی معماری کلانشهر - مدیر پروژه 
۱۳۹۴ تا کنون استودیو معماری کتوم - موسس، مدیر طراحی  

سوابق علمی:
۱۳۸۳ مقاله سریزد، روستایی بر سر یزد، مجله گردشگری 
۱۳۸۴ مقاله فمنیسم بختیاری، پیک ملل  
۱۳۸۶ مقاله حدیث بی‌قراری بم ، اندیشه ایرانشهر 
۱۳۹۶ گزارش شهرهای هوشمند کره جنوبی، شرکت مادر تخصصی عمرانِ شهرهای جدید 
۱۳۹۷ گزارش سیاستی معماری شاخص در شهرهای جدید ایران ، شرکت مادر تخصصی عمرانِ شهرهای جدید
۱۳۹۷ ارایه مقاله و عضو پنل تخصصی در کنفرانس بین المللی فضاهای عمومی شهری آینده (FUPS۲۰۱۸ ) تهران 

سوابق تدریس:  
۱۳۹۷ -۱۳۹۵ تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی - واحد پیشوا