​طراحی مفهومی باغ‌موزه قصر

​مکان: تهران- ایران
کاربری: موزه
کارفرما: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
زیربنا: 7000 مترمربع
مشاور: شاخه تجربی معماری کلانشهر
وضعیت: اجرا شده
​​​​​​​سال: 1393
​​​​​​​

مبانی طراحی:
​​​​​​​پروژه باز سازی باغ موزه قصر، در سال 1385 به شاخه تجربی معماری کلانشهر واگذار شد. 
پس از اتمام عملیات مرمت و بازسازی، مقرر شد برای معنی بخشی و طراحی محتوی برای این پروژه  شاخه تجربی معماری کلانشهر پروژه ای جدید را  در  دستور کار قرار دهد. 
ایده مطرح شده برای محتوی ساختمان مارکف ( یکی از دو ساختمان اصلی باغ موزه) ایجاد مرکزی فرهنگی با محوریت تاریخ 200 ساله تهران بود. از این رو در بال A  مجموعه، هر یک از سلول های به بخشی از تاریخ تهران که به نوعی با باغ ِ قصر فتحعلیشاه، یا زندان قصر مرتبط بود، اختصاص یافت. و بر اساس اسن مفهوم اینستالیشنی بر این بخش ها قرار گرفت.
موضوعاتی نظیر پرواز، که بر اساس روایت فرود اولین هواپیمای ملخی آلمانی در باغ این مجموعه بود  ؛ آب خنک که بر اساس روایت چشمه واقع شده در این باغ، برداشت شده بود ؛  یا مشروطه، که به دلیل به توپ بسته شدن مجلس از درون باغ ها به ذهن متبادر میشد در این سلول ها مستقر شده اند. 

طراحی مفهومی این پروژه در یک بازه 3 ماهه برای یکی از بال های زندان مارکف برنامه ریزی شد.با توجه به فشردگی زمانی پروژه، عملیات طراحی تا اجرا  به سرعت توسط شرکت پویا مهر محقق میشد، در نتیجه لازم بود که طراحی ها منطبق با شرایط کارگاهی و با حداکثر کیفیت به پیمانکاران ارایه شود.