موزه آستان 

​مکان: مشهد-ایران
کاربری: موزه
کارفرما: آستان قدس رضوی
زیربنا:  80000 مترمربع
تیم طراحی: تورج میربهاء، کتایون مشهودی
همکاران طراحی: امین جمالی
رندرینگ: مجید جهانمهر، نازلی میلانی
وضعیت: مسابقه
سال: 1397


مبانی طراحی:
طرح موزه بر اساس ایده اتصال شهر با حرم امام رضا (ع) از طریق یک باغ در سطح زمین شکل گرفته است. بیشتر ساختمان موزه بر همین مبنا زیر زمین قرار گرفته است. تنها حجم بیرونی موزه بخش سیره امام رضا (ع) است که مکعبی نیمه شفاف است که جهت رسیدن به آن باقی بخش‌های موزه گرد آن طواف می کنند. دیوارهای آجر مجوف گودال باغچه نور را به صورت کنترل‌شده‌ای وارد موزه می‌کنند.