مجموعه مسکونی ارمغان 

​مکان: بجنورد-ایران
کاربری: مسکونی
کارفرما: شرکت بازآفرینی شهری
زیربنا: 7800 مترمربع
تیم طراحی: تورج میربهاء، کتایون مشهودی
همکاران طراحی: امیرعلی روحی
وضعیت: طراحی فاز یک
سال: 1397


مبانی طراحی:
مسکن  با استاندارد بالا به جای مسکن اجتماعی:
در تعریف ارایه شده از سوی کارفرما پروژه هدف از طراحی پروژه های ارمغان، خلق مسکن ارزان قیمت و یا مسکن اجتماعی بیان شده است. وقتی صحبت از مسکن ارزان قیمت یا به بیان درست تر مسکن برای دهک های پایین جامعه می‌شود، در بسیاری از موارد همه‌ی جنبه های زیستی و انسانی مسکن در خدمت اقتصاد پروزه فدا میشوند.  همین عدم توجه به نیازهای کاربران مسکن های اجتماعی (Social Housing) و بسترهای اجتماعی و جغرافیایی محدوده منجر به ساختن ساختمان های یک شکل و ناکارآمد شده است که غالبا به عنوان مسکن ارزان قیمت ارایه می‌شوند. 
تعریف الگوی مسکن اجتماعی نیازمند تعریف مبانی فکری جدیدی است که بتواند در عین اینکه ارزان ساخته می‌شود، شکل مسکن را با کاربران و جغرافیای زمین منطبق کند. مسکن با استاندارد بالا، مبانی فکری جدیدی است که به جای مسکن اجتماعی تعریف می‌شود.
در عموم فنون و مخصوصا در معماری، وقتی از استاندارد  سخن گفته می‌شود به چیزی اشاره می‌شود که حداقل کیفیت و اندازه را تامین می کند. استاندارد اندازه در و پنجره و پله و راهرو و... اشاره به حداقل ها دارند. این در حالی است که مسکن اجتماعی نمی‌تواند فقط مسکن استاندارد باشد، مسکن استاندارد یعنی مسکن حداقل‌ها و نگرش حداقلی به مسکن به معنی حذف فاکتور  و شاخص های دیگری که باید در طراحی معماری مد نظر داشت. موضوعاتی مانند کیفیت زیست، فضای معماری، تنوع، پویایی و زمینه‌گرایی موضوعاتی هستند که در نگرش حداقلی جایگاهی برای آنها یافت نمی‌شود. 
با این نگرش در طراحی مجموعه مسکونی ارمغان یک بجنورد، تیم طراحی بر آن شد که تعریف جدیدی از مسکن اجتماعی ارائه کند.و آن را مسکن با استاندارد بالا (HIGH STANDARD HOUSING)  نام نهاد ؛ مسکنی که بر پایه حداقل ها طراحی می‌شود و بر اساس بستر اجتماعی و جغرافیایی طرح، استانداردش را تغییر می دهد.
با این تعریف، برای تعریف اصول حاکم بر چنین بستری باید جامعه هدف را مطالعه کرد، جغرافیا را سنجید، اقتصاد را مد نظر قرار داد و نهایتا استاندارد جدیدی تهیه کرد، که آن را استاندارد بالا نام نهادیم. این استاندارد بالا شکلی از مسکن را تعریف می‌کند که نهایتا به شکل قدیم بافت های فرسوده شهرها، خاطره شهرها از خانه، نیازهای جدید کاربران و نیازهای جدید شهر وابسته است. 
در پروژه مجموعه مسکونی ارمغان 1  با توجه به مفاهیمی چون اندازه قطعات بافت، حضور فضای سبز، نیازهای زندگی مدرن، نیازهای محله ای و البته عوامل تاثیر گذار اقتصادی،  اصولی تدوین شد که شالوده مبانی نظری پروژه را شکل داد و نهایتا این مبانی نظری سمت و سوی طراحی پروژه را مشخص کرد. تیم طراحی اصول زیر را به عنوان پایه‌ی طراحی مد نظر قرار داده است: ریزدانگی، مدولاسیون و قابلیت تکرار، تراس-حیاط‌ها، استقلال واحدها، حفظ حرکت در عرصه پیاده شهری، حفظ هویت تاریخی