طراحی شهری ارمغان

​مکان: بجنورد-ایران
کاربری: طراحی شهری
کارفرما: شرکت بازآفرینی شهری
زیربنا: 2.8 هکتار
تیم طراحی: تورج میربهاء، کتایون مشهودی
سال: 1397

مبانی طراحی:
​​​​​​​در انتهای سال ۱۳۹۶ شرکت بازآفرینی شهری ایران (شرکت عمران و بهسازی شهری ایران - مادر تخصصی)، با عنایت به برنامه ملی بازآفرینی شهری کشور که از محورهای توسعه در دولت یازدهم و دوازدهم جمهوری اسلامی ایران بود، بخشی از اراضی واقع در بافت های ناکارآمد شهری را برای بازآفرینی و استقرار مجموعه های مسکونی در اختیار گروهی از طراحان قرار داد. طبق این دستور طراحان موظف بودند با توجه به رویکرد شرکت بازآفرینی شهری ایران مبنی بر الگوسازی مسکن با هدف توسعه درونی در محدوده های هدف بازآفرینی، طرح هایی اجرایی به منظور ظرفیت سازی بازآفرینی در محدوده ناکارآمد بجنورد ارایه نمایند. 
در این طرح توسعه ۷ سایت در شهر بجنورد مستقر شده بود که در بخشی از محله قدیمی پای توپ (مفخم) قرار گرفته بودند. این اراضی که برای طرحی به نام ارمغان تصاحب و تخریب شده بودند، در سالیان اخیر رها شده و به یکی از نقاط پر مسئله شهری در شهر بجنورد تبدیل شده بودند. با توجه به استقرار این ۷ طرح در یک سایت، نیاز به یک طرح شهری برای هماهنگی میان این طرح ها و ارایه برنامه ای جامع برای آنها ضروری می‌نمود و پروژه های ارمغان بجنورد علاوه بر رویکردی معمارانه برای طراحی پروژه های اقامتی الگو، باید از دیدگاه شهری نیز مورد مطالعه قرار می‌گرفتند. 

در بهار ۱۳۹۷، استودیو معماری کتوم موظف شد، طرح شهری اراضی محدوده ارمغان بجنورد را با رویکرد بازآفرینی محله آماده کند. این طرح علاوه بر آماده سازی زمین‌های ۷ گانه ارمغان برای استقرار طرح های الگو، باید دیدگاهی نوین و به روز برای این نقطه از شهر بجنورد ترسیم می‌نمود.
محصول این پروژه گزلرش های طراحی محدوده ارمغان بجنورد است که برای ارایه به مدیران شهری تهیه و در اختیار کارفرما قرار گرفت. این گزارش ها محصول مطالعات میدانی و کتابخانه ای گروه طراحی و همچنین ساعت ها هم اندیشی با مدیران و کارشناسان حوزه شهری در شرکت بازآفرینی شهری و گفتگو با مدیران شهری بجنورد است. 
با توجه به دیدگاه اهداف طراحی شهری محدوده ارمغان بجنورد در قالب ۴ محور زیر تعریف شده است :

۱-  ایجاد نظام هماهنگ شهری میان طرح های معماری پروژه های ۷ گانه ارمغان
۲-  تامین امکانات لازم از بعد ضوابط،  برای طراحی مسکن الگو در محله 
۳-  بررسی وتطابق با طرح های فرادست و ایجاد یک ساختار نظام مند برای طراحی شهری محله و اصلاح تناقض های آن 
۴-  تعریف نظامی نوین در شهرسازی مبتنی بر تنوع در عین تکثر