سفارت ایران در مینسک

​مکان: مینسک- بلاروس
کاربری: کنسولگری و محل اقامت سفیر
زیربنا: 3200مترمربع
مشاور: تورج میربهاء
وضعیت: مسابقه طراحی
​​​​​​​سال: 1387
​​​​​​

مبانی طراحی:
داریوش شایگان در جایى گفته است: «معمارى دست كم در لحظات باشكوه تاریخ خود، تحقیق یك الهام، یك رویا یا یك اوتوپى بوده است. زیرا هر فضاى ساخته شده پیش از هر چیز یك نحوه حضور و آگاهى است.».در نگاه معماران بزرگ، اثر معمارى تلاقى هنرمندانه اى از اندیشه و ماده است؛ اندیشه، آرمان و یا رویایى كه از طریق ماده تجسد مى یابد و به تعبیر شایگان یك نوع «نحوه حضور» را بیان مى كند. پارامترهاى متعددى در یك اثر معمارى به وحدتى زیباشناختى مى رسند كه هدف از كلیت آن، پاسخگویى به نیازى مادى و معنایى است.
ساختمان سفارتخانه جمهورى اسلامى ایران در بلاروس اثرى است كه طراحى و اجراى آن، بخشى از پروژه گفت وگوى تمدن هاى رئیس جمهور سابق، سیدمحمد خاتمى، تلقى مى شود. این ساختمان، به همراه دیگر طرح هاى ارائه شده- و بعضاً ساخته شده- براى سفارتخانه هاى ایران در كشورهاى مختلف مى خواهد تجسم آرمان گفت وگوى تمدن هاى در بستر آزادى و شفافیت باشد. 
ساختمان سفارتخانه، از تركیب سه حجم تشكیل شده است. یك طاق مستطیل كشیده بتنى كه در زیر آن طرحی از فرشهای ایرانی قرار گرفته است. در دل طاق مستطیل كه از حجم تهى شده و صرفاً دیواره ای محافظ را شکل داده ساختمان سفیر قرار گرفته است، و نهایتا حجم مشکی رنگ شیبداری که به سمت شهر مینسک کشیده شده است و به دلیل صیقل سنگ آن، منعکس کننده ی آسمان شهر است، و بخش کنسول در آن قرار گرفته است. 
در طراحی سفارت چندین کانسپت مد نظر قرار گرفته است و تلاش شده معماری به طور مفهومی و یا فیزیکی ارتباط میان دو تمدن رو آشکار سازد. اقامتگاه سفیر نماینده ایران و ساختمان کنسواگری به عنوان نماینده  کشور میزبان در دو محور قرار گرفته اند و به کمک طاق، که نماینده فرهنگ است به هم متصل شده اند. تصویر فرش در زیر طاق نماد باغ و بهشت برین میباشد که به جای آسمان قرار گرفته است. در شبها تنها جایی که به تاکید نورپردازی میشود سقف مذکور است. طاق، اقامتگاه را چون نگینی در آغوش محافظت خود قرار داده و ساختمان مشکی چون رودی از دل این طاق به شهر جاری میشود ( با توجه به سطح شیبدار و انعکاس روی سنگ صیقلی شده). آبگیر دور ساختمان کنسولی و ردیف درختان هم محور با طاق، نماد تداخل طبیعت و معماری هستند.