دانشگاه زابل

​مکان: زابل- ایران
کاربری: دانشگاه
کارفرما: دانشگاه زابل
زیربنا: 3000 مترمربع
مشاور: تورج میربهاء
وضعیت: مسابقه طراحی
​​​​​​​سال: 1390
​​​​​​

مبانی طراحی:
در طراحی دانشکده منابع طبیعی زابل، تلاش شده با الهام از “طبیعت” به عنوان عنصر پایه، تداخل آن  با بنای دانشکده، در معرض دید همگان قرار گیرد. تاکید بر فضای سبز و لنداسکیپ به عنوان شاکله اصلی، مسیری را در بطن پروژه ایجاد کرده که با شکافتن بنا، دو سوی پروژه را به یکدیگر متصل ساخته. قرارگیری مسیر پیاده درون این اتصال باعث ایجاد حرکت و پویایی روی ساختمان دانشکده گردیده که این پویایی حس جنبش را بازنمایی میکند.
 بنا در جهت شرقی - غربی توسعه یافته تا بتواند از حداکثر نور روز بهره ببرد ؛ تمامی فضاهای عمومی مانند کتابخانه، نمازخانه  سالن اجتماعات، سالن غذاخوری، در فضای گودال باغچه  میانی قرار گرفته اند. این فضا علاوه بر ایجاد سایه در میان پروژه، به عنوان ماءمن برای دانشجویان، فضای تجمع و تقسیمی برای کل بنا ایجاد کرده. استفاده از مصالح سنگ و چوب برای پوشش ساختمان یکی دیگر از گامهایی است که برای نزدیکی این بنا به طبیعت، مد نظر قرار گرفته است.