خانه شماره 6

​مکان: پوتموک- ایالات متحده آمریکا
کاربری: مسکونی
کارفرما: آقای هلاک
زیربنا: 1300 متر مربع
تیم طراحی: تورج میربهاء، کتایون مشهودی + 4Design Studio
وضعیت: طراحی کانسپت
سال: 1401