خانه شماره 5

​مکان: ویرجینیا- ایالات متحده آمریکا
کاربری: مسکونی
کارفرما: خانم آیسه هلاک
زیربنا: 800 متر مربع
تیم طراحی: تورج میربهاء، کتایون مشهودی + 4Design Studio
همکاران طراحی: علیرضا شقاقی

وضعیت: فاز یک
سال: 1400