خانه شماره 2

​مکان: مک لین- ایالات متحده آمریکا
کاربری: مسکونی
کارفرما: آقای احمد هایاک
زیربنا: 1350 متر مربع
تیم طراحی: تورج میربهاء، کتایون مشهودی + 4Design Studio
همکاران طراحی: امیرعلی روحی، علیرضا شقاقی

وضعیت: در حال ساخت
سال: 1399