خانه شماره 1

​مکان: واشنگتن دی‌سی- ایالات متحده آمریکا
کاربری: مسکونی
کارفرما: گروه تالوت
زیربنا: 800 متر مربع
تیم طراحی: تورج میربهاء، کتایون مشهودی + 4Design Studio
وضعیت: طراحی کانسپت
سال: 1397