آدریان زرتشتیان

​مکان: تهران- ایران
کاربری: مجموعه آیینی-فرهنگی زرتشتیان
کارفرما: انجمن زرتشتیان ایران
زیربنا: 12000 مترمربع
مشاور: مهندسین مشاور دادار آمود
وضعیت: مسابقه طراحی
​​​​​​​سال: 1385
​​​​​​

مبانی طراحی: 
​​​​​​​اواسط فروردین ماه ۸۵ طی مذاکرات  انجام شده با مهندسین زرتشتی، انجمن زرتشتیان تهران تصمیم گرفت که طرح آدریان بزرگ به مسابقه ی همگانی بین معماران و هنرمندان گذاشته شود. برای این کار مهندسین معمار و دست اندرکاران معماری طی محاسبات مختلف برنامه ی فیزیکی مجموعه ی فرهنگی، اجتماعی و دینی آدریان بزرگ را تهیه و به نظرخواهی ارگان های جامعه زرتشتی ازجمله انجمن موبدان رساندند.پس از تصویب نهایی برنامه ی فیزیکی آدریان بزرگ،  این طرح به مسابقه ی همگانی در سطح کشور و نیز خارج از کشور گذاشته شد.به این ترتیب که حدود ۴۰۰ نفر ثبت نام اولیه را انجام دادند، اما از این میان در نهایت ۸۵ طرح ارائه گردید.در اواسط اسفند ماه طی جلسه ای که با حضور اساتید دانشگاه ها و دو نفر از مهندسین معمار با سابقه ی زرتشتی ۲۹  طرح به علاوه طرحی که  ۳۰ سال قبل ارائه  شده بود جزو طرح های برتر قرار گرفتند و به مرحله ی دوم راه یافتند. طرح ارایه شده از مهندسان مشاور دادارآمود نیز جزو این ۳۰ طرح برگزیده قرار گرفت.
در طراحی این پروژه توجه به برنامه فیزیکی بسیار دقیق ارایه شده در اسناد مسابقه، و گفتمان میان مفهوم و فرم در درجه اولیه اهمیت قرار داشت. 
از این رو حجم اصلی ساختمان به صورت مکعب کامل و صیقلی(شیشه ای) در نظر گرفته شد که از مسیر های مختلف امکان نفوذ را برای بازدیدکنندگان فراهم میساخت. مسیر های سه گانه ای که از سطوح مختلف  به عملکردهای مختلف ئاقع در حجم منتهی میشدند، این امکان را برای بازدیدکنندگان فراهم میکردند که بدون تداخل از فضاهای مختلف این مجموعه فرهنگی بازدید کنند. 

​​​​​​​