آتیستان

​مکان: تهران- ایران
کاربری: پارک علمی-فناوری
کارفرما: وزارت فناوری و اطلاعات، شرکت دریچه و مجموعه هزار و یک شهر
زیربنا: 450000متر مربع
مشاور: شاخه تجربی معماری کلانشهر
وضعیت: طراحی فاز صفر و مطالعات راهبردی
​​​​​​​سال: 1393
​​​​​​​

مبانی طراحی: 
​​​​​​​هدف از این پروژه تاسیس یک پارک علم و فناوری فشرده در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار و با زیر بنای ۴۵۰۰۰۰ مترمربع بود. برنامه ریزی و ساماندهی به پروژه ای با ابن ابعاد، مهمترین موضوع در طراحی پروژه آتیستان بود. علاوه برآن میزان تحقق پذیری پروژه هایی در مقیاس این پروزه در زمانی که اقتصاد کشور پویایی کافی را نداشت، همواره یکی دیگر از چالش های  پروژه بود. از این رو شرکت شاخه تجربی معماری کلانشهر پیشنهاد داد علاوه بر طراحی معماری و طراحی فنی پروژه، مطالعات پایه و محتوی پروژه را نیز به عهده بگیرد. این مطالعات در ۷ مجلد و بالغ بر ۱۰۰۰ صفحه به عناوین زیر تهیه شدند : 
۱. سند اولیه - طرح مسئله 
۲. مبانی نظری پارک های علم و فناوری
۳. واژه نامه 
۴. مقدمه ای بر پارک های علم و فناوری 
۵. مطالعه نمونه های مشابه خارجی 
۶. مطالعه پارک های علم و فناوری داخلی 
۷. مشاوره و پایش یک پارک فناوری
محصول این مطالعات در قالب طرح جامع سه بعدی، جمع بندی و در مجلد هشتم ارایه شد. 
پس از ارایه گزارش های فوق، قطب علم و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان همچنین مشاور بین المللی IBM و همچنین کارشناسان ارشد وزارت   ICT در کنار پروزه قرار گرفتند و برنامه ریزی برای کالبد پروزه همزمان با تولید محتوی برای پارک پیش رفت. محصول برنامه ریزی برای کالبد پروژه گزارش فاز صفر طراحی پارک، تدوین برنامه فیزیکی مجموعه، تولید مجموعه ای از گزینه ها و نهایتا طراحی کانسپت حجمی برای این مجموعه  بود.